Bezorg / Afleveringskosten 
Omdat de produkten die wij aanbieden nogal uiteen lopen wat betreft volume, is het beter dat u zelf even via de mail navraag doet voor de afleveringskosten. Sommige produkten kunnen door 1 persoon geleverd maar andere zware produkten zullen altijd geleverd worden door 2 personen tot de deur. 

Download algemene voorwaarden

Huisregels.
De Balustrade 2012

Aflevering bestelling.
Dit geschied na betaling van uw bestelling, of zoals overeenkomen bij de opdracht. Levertijd is afhankelijk van het bestelde produkt, U wordt daar persoonlijk van op de hoogte gesteld. De producten blijven van de eigenaar (De Balustrade) tot dat de betalingen zijn goedgekeurd en ontvangen.

BTW. 
Alle artikelen zijn inclusief btw.
Prijswijzigingen en tekst fouten voorbehouden. 

Leveringen.
De Balustrade levert door heel Nederland.

Verpakkingskosten.
Verpakkingskosten e.d. zijn voor rekening koper. 

Niet tevreden?
Het kan natuurlijk gebeuren dat u niet tevreden bent over je bestelling kunt u hierover schriftelijk kontakt opnemen.  . De kosten van retourneren komen voor rekening van koper. Het is belangrijk om een retourzending altijd te melden, niet gemelde retourzendingen worden geweigerd. De Balustrade behoudt zich het recht voor om niets of slechts een gedeelte van het bedrag te crediteren wanneer het vermoeden bestaat dat de producten reeds zijn gebruikt of na ontvangst zijn beschadigd.

Verzend- en administratiekosten kunnen niet worden gecrediteerd.

Garantie.
Op onze showroom modellen zit geen garantie! Dit staat ook op onze order bonnen en wordt bij de verkoop ook vermeld. Klanten laten wij uiteraard de aankoop nakijken en zullen wijzen op eventuele gebreken. 

Persoons en gegevens bescherming.
De Balustraderespecteert de privacy van alle gebruikers van haar shop en draagt er zorg voor dat alle persoonlijke informatie altijd vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken de door uw verstrekte gegevens om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Wij stellen uw persoonlijke gegevens zonder uw toestemming niet ter beschikking aan derden, met uitzondering van derden die worden ingeschakeld bij de uitvoering van uw bestelling. Wij waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt en zullen alles in het werk stellen om uw persoonlijke informatie te beschermen. Vanzelfsprekend respecteren en waarborgen wij hierbij uw privacy door naleving van de Wet persoonsregistraties, de Europese Privacyrichtlijn (95/46/EG) en de Wet bescherming persoonsgegevens.

U heeft de mogelijkheid om uw persoonsgegevens in te zien en, bij eventuele onjuistheden, te laten corrigeren.  

Inhoudsrechten.
Hoewel deze site met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt onderhouden kunnen gebruikers van deze site geen rechten ontlenen of aanspraak maken op de juistheid en volledigheid van de inhoud. Ook aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die daardoor kan ontstaan. Bij het gebruikmaken van hyperlinks (doorverwijzingen naar andere websites) aanvaardt De Balustradegeen enkele aansprakelijkheid voor de geboden informatie op deze sites.

Copyright.
Alle rechten voorbehouden. Geen enkele tekstuele en/of grafische weergave van deze website mag worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt, in welke vorm of op welke wijze dan ook, of worden opgeslagen in een geautomatiseerd (gegevens) bestand, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van De Balustrade. Getoonde personen hebben hun toestemming verleend om de foto’s te plaatsten en zij zijn beschermd door het portretrecht. De Balustradeis niet aansprakelijk voor misbruik door derden van door copyright beschermde informatie

Afbeeldingen.
Het is mogelijk dat de afbeeldingen iets afwijken ten opzichte van het bestelde product!
 

Deze website gebruikt cookies. Wij slaan geen persoonlijke gegevens op.